บริษัท โปรซีเคียว เรนเจอร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมผู้สูงอายุ

DATE : 29-04-2017
  บริษัท โปรซีเคียว เรนเจอร์ ได้เข้าร่วมเป็นส่วน หนึ่งในกิจกรรมวันผู้สูงอายุที่ อบต.นาโต๊ะหมิง และได้สนับสนุนน้ำดื่มโปรซีเคียว ที่เทศบาล ควนกุนและเทศบาล สิเกา